REFERENCIÁK

 

Bubori Tóth László – Szentendre
A túlnyomórészt Szabolcs vármegyei, görög katolikus szláv felmenőket tartalmazó ősfa, Tőketerebes környéki, felvidéki ágakkal egészült ki. A felekezet egyik jellemzője, hogy anyakönyveit a korai időszakban cirill betűkkel, egyházi nyelven (ószláv) vagy románul vezették.

Balogh Edina – Budapest
A Felvidékről, Losonc városából kiinduló egyenes ági családfa neves cigányzenész dinasztiát tárt megrendelőm elé. A családtörténetet több korabeli családi fotóval, szakirodalmi összefoglalóval tettem még színesebbé. Anyai ágon a jászjákóhalmai Deszpot família rajza bontakozott ki. A kutatás során az is megerősítést nyert, hogy megrendelőm édesapját maga Karády Katalin tartotta keresztvíz alá.

Veressné Berkó Ágnes – Halásztelek
A Jász-Nagykun-Szolnok, illetve Pest megyét felölelő ősfa időben egészen a XVII. század végéig volt visszavezethető.

Boda Andrea – Budapest
A Tápióságot és Zemplén térségét érintette ez a kutatás.

Czirják Mária – Budapest
A Nyírség túlnyomórészt görög katolikus településeit át meg átszövő családfa.

Császár Nagy László – Budapest
A Jászság és a Tápió-mente római katolikus anyakönyveit felölelő ősfa.

Dian András – Csömör
Pest és Nógrád megye szlovákajkú evangélikus földművesekkel újratelepített falvainak történelme elevenedett meg.

Elter Julianna – Mindszentgodisa (Baranya megye)
Baranya megye túlnyomórészt svábok lakta aprófalvas tájain szőttem visszafelé az idő szövetét. Érdekességként feltétlen meg szeretném említeni, hogy fő forrásként a megrendelő nagymamája, saját emlékezetére támaszkodva, szinte hibátlanul idézte fel 3 generáció történetét.

Farkas László – Dunaharaszti
A Balaton déli partjának, Somogy és Zala megye északi határának térségének római katolikus és református anyakönyveit ölelte fel a kutatás.

Michael Gajarszky – Németország
Fejér és Veszprém megye svábokkal betelepített, szlovák evangélikus lakossággal újra benépesített vidékein folyt a családfakutatás. A megbízás az ősfakutatás mellett magában foglalta a populációkutatás és a rokonkutatás feladatát is.

Jálics Ferenc – Németország
A kontemplatív lelkigyakorlatok alapjait kidolgozó, Németországban élő jezsuita szerzetes határokon és felekezeti korlátokon átívelő családfája komoly nemességi kutatással fonódott össze. A XVIII. században nemességet szerző família nevéhez fűződik Gyál település létrejötte, illetve a WAM Design Centernek otthont adó Király utca palota építtetése is.

Kálóczy Béla – Halásztelek
A Kálóczy Baráti Társaság nevű példaértékű civil kezdeményezés egyik fő szervezőjének ősfája, egy hamisítatlan monarchiabeli család történetét tárta elénk.

Klettner Béla – Szigetszentmiklós
Szűkebb pátriámat is érintette e családfa készítése.

Kolozsvári Vince – Németország
Hajdúdorogi görög katolikus famíliák klasszikus populációkutatása.

Lehotzky Márta – Budapest
A születésnapi ajándékként elkészült családtörténeti kutatás felvidéki izraelita és hajdúsági református szálakat kapcsolt össze.

Magyar Klára – Budapest
A Szegvárról kiinduló családfa erdélyi és felvidéki ágakkal egészült ki.

Makacs Imréné Hidegföldi Márta – Budapest
A Pest és Fejér és Veszprém megyét és több felekezet anyakönyvének kutatását foglalta magában e megbízás.

Pável Béla – Vecsés
A másodlagos telepítésű, tehát nem közvetlenül német nyelvű területekről betelepített Vecsésből kiinduló családfa a mai Budapest agglomerációjának szinte valamennyi, korábban németek által lakott települést érintette.

Polyányi Márta Ágnes – Székesfehérvár
Valódi Fejér és Veszprém megyei ősfa, annak minden jellegzetességével és szépségével.

Prattinger Gyula – Sopron
Soproni poncichterek és burgenlandi német ajkú földművesek által „benépesített” családfa.

Sárvári József – Székesfehérvár
A Balaton és Velencei-tó között húzódó táj határolta földrajzilag e kutatást.

Dr. Szabó Ferenc – Budapest
A Központi Fizikai Kutató Intézet (KFKI) egykori vezetőjének életútja, őseinek emlékezete volt kutatásom fókuszában.

Dr. Ugróczky Mária – Budapest
Balaton-felvidéki német és magyar ágak és felvidéki nemesi szálak kapcsolódtak össze, egy szerves egységet: családfát alkotva.