SZOLGÁLTATÁSOK

 

Kedves Látogató!

Engedje meg, hogy néhány mondatban összefoglaljam a megrendelés általános menetét. Természetesen minden megbízás egyedi, azonban a kiinduláshoz mégis szeretnék adni néhány szempontot, ami megkönnyítheti azt.

Első körben azt javasolnám, hogy írásban rögzítsék a családi emlékezet által megőrzött szóbeli információkat és a dokumentumok formájában fennmaradt forrásokat. Ehhez nyújt segítséget a Családfakutatás fül alatt található szöveg, mely felsorolja, annak lehetséges típusait.

Nagyon fontos, hogy minden apró adattöredék és bizonytalan információmorzsa kulcsfontosságú lehet a kutatás megkezdése és későbbi folytatása szempontjából.

Ezeknek rögzítésére szolgál az itt letölthető adatlap. Ezt kérem számomra kitöltve visszaküldeni. Nagyon fontos, hogy minden adatfoszlány lényeges lehet, illetve az, hogy természetesen az adatlapon feltüntetett valamennyi sort nem szükséges kitölteni, csak akkor, ha rendelkezésre áll az adott információ.

Az így kitöltött adatlapot a honlapon megadott e-mail címre visszaküldve kerül sor az ingyenes kutatási terv és árajánlat kidolgozására.

A családfakutatás célja szerteágazó és sokirányú lehet. Kezdve a valamennyi egyenes ági vér szerinti őst tartalmazó ősfától, a kizárólag a névadó ágra fókuszáló kutatáson át az adott családnévhez kapcsolódó úgynevezett populációkutatásig.

Nyilvánvalóan a Megbízó előjoga, hogy meghatározza a családfakutatás menetét és célját. Ez utóbbit számos egyénileg változó szempont határozza meg. Leggyakrabban természetesen az egyenes ági ősöket az anyakönyvezés kezdetéig feltáró családfa miatt keresnek meg.

Külön ki kell emelnem a lehetőségekhez képest megoldható személyes találkozás vagy Skype beszélgetés jelentőségét. Mindkét lehetőség ingyenes és igazodik az Ön igényeihez.

 

A CSALÁDFAKUTATÁS MENETE

Amennyiben Megrendelőnk a kutatási tervet és a költségvetést elfogadja, kezdetét veszi a családfakutatás hozzávetőleg 4-6 hetes folyamata.

A családfakutatás eredményét Családi Csomagunkban összegezzük, mely az alábbiakat tartalmazza:

  • A családfa kinyomtatott és digitális változatát.
  • Család- és helytörténeti tanulmányt.
  • Térképeket és fényképeket.
  • A megtalált anyakönyvi bejegyzések (születések, házasságok) listáját.
  • Mindezek digitális változatát DVD-n.

Hazánk viharos történelméből adódóan sok család esetében a gyökerek egy része, vagy egésze a mai országhatárokon túlra: a Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, Délvidékre vagy Ausztriába mutatnak. Előzetes egyeztetés alapján itt is vállalunk családtörténeti kutatómunkát.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK ÖSSZEGEZVE

  • Díjmentes személyes konzultáció és ajánlatkészítés.
  • Családi emlékhelyek, az ősök egykori lakóhelyeinek, síremlékeinek felkutatása és lefényképezése.
  • Családtörténeti kutatás a történelmi Magyarország egész területén polgári és egyházi anyakönyvek, összeírások és más írott levéltári források alapján.
  • Családfák, származási táblák, címerek és családtörténeti albumok elkészítése akár exkluzív kivitelben is.
  • Családi emlékhelyek, az ősök egykori lakóhelyeinek, síremlékeinek felkutatása és dokumentálása, fényképezése.

Megrendelőink számára biztosítjuk a rendszeres kapcsolattartás lehetőségét, mely természetesen kétirányú. Irodánk által elkészített Családi Csomag létrejötte közös alkotó folyamat eredménye. Ennek szerves részei megbízóink is, hiszen az általuk szolgáltatott információk nélkül nem képzelhető el.

 

Ha csak üzenni szeretne, azt megteheti itt is!