Schopper Károly és a Tömö utca

A nagyváradi (ma: Oradea – Románia) Schopper család őse Károly, vaskereskedő, nagy szántóterületeket vásárolt a Józsefvárosban, amiket a XIX. század elején felosztottak. Az utca lakosai 1817-ben a Schopper Gasse nevet adták az utcának Schopper János György után. A schoppen dél-német nyelvterületen használt szó, jelentése ’töm’, ’megtöm’, így a Schopper név szó szerinti fordítása ’tömő’. Schopper János György fia, Schopper Jenő Ágoston (1814 – 1882) Tömöryre magyarosította a nevét; 1850-ben (más források szerint 1873-ban vagy 1874-ben) pedig a Schopper Gasse neve Tömő utca lett. A névadó Schopper János György (1780 – 1837) Pest városi tanácsának tagja volt.

A nemességet 1872. ápr. 16. Schopper Jenő vaskereskedő kapta nevének T. –re való átváltoztatásával. – Címer: kék mezőben egymáson keresztbetett arany kereszt és ezüst horgony; sisakdísz: arany-kékkel és ezüst-kékkel vágott 2 szárny között arany kereszt; takarók: kék-arany, kék-ezüst.

„Budapest vaskereskedőinek útját vizsgálva a nevét Almayra változtató reformkori Wurm már ismertetett, a kereskedelemből már különben is kilépett karrierjére csak utalva, e korszakban a vasszakmában kétségtelenül a Tömöry (Schopper) B. A. és a Heinrich Alajos és Ferenc cégek a legjelentősebbek. Tömöry összadója (3071 frt) kezdetben ugyan nem éri el a Heinrichekét (5296 frt), de Tömöry egyrészt nem sokkal 1873 után még megszerzi Kauser István egy 2757 frt házbéradójú ingatlanát, másrészt a 3071 frt-ból a Régiposta utca 4. és a József tér 3. sz. házbéradója mellett 1091 frt a jövedelmi adó. A család régi polgárdinasztia: első tagja, Schopper Károly már, mint vaskereskedő jött Nagykárolyból Pestre, ahol 1776. január 8-án kapott polgárjogot. A XVIII. sz. végén a mai Nap utca, Szigony utca, Üllői út és József körút által határolt területen Schopper Károly vaskereskedő nagy szántóterületet birtokol, s mikor ezt a napóleoni háborúk idején parcellázzák, a telket keresztülszelő utca megőrzi Schopper nevét: csak Pest magyarosodásának korában fogják, megfeledkezve a név személy eredetéről, az utca nevét Tömő utcára magyarosítani. Az 1809-ben polgárjogot nyert következő Schopper, György, ugyancsak vaskereskedő, s nyilván Károly unokája, már pesti születésű; az a Schopper György pedig, aki 1825-ben lesz pesti polgárrá, az ő fia. E II. Schopper György fia, Jenő Ágoston, ki 1838-ban kap pesti polgárjogot, lesz az, aki családja német nevét a régi hajdúsági kisnemesi (s Arany János szalontai éveinek egyik belső barátját adó) családból származó feleségének nevére változtatja meg. A cég 1846 – 1847-ben a pesti polgári kereskedelmi testület VI. osztályában 12 frt adót fizet. 1873-ban a cég már Schopper György és Károly nevén van, a vagyon felett azonban, az adójegyzék tanúsága szerint, még az öreg Eugen August regnál; György és Károly neve majd csak 15 év múlva fog felbukkanni az adó jegyzéken is: előbbié akkor már a királyi tanácsosi ranggal díszesítve. Ám, jellemzően a hazai polgárság útjára, a családban már a legfiatalabb nemzedéket képviselő Kálmánnal, 1888-ban, mint (nyilván a vagyon járadékával megtámogatott) pénzügyi fogalmazógyakornokkal találkozunk.Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.